ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด

บริษัท ทดสอบพลาสติก จำกัด

สิ่งที่ให้ได้ (Supply)
เงินทุน, มีตลาดลูกค้า ตปท., แรงงาน (etc. วิศวกร, ช่างเทคนิค, แรงงาน...), เครื่องจักรมือสอง/รับจ้างผลิต, เม็ดพลาสติก, เม็ดพลาสติก Recycle

พลาสติก (en:Plastic) เป็นวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ สังเคราะห์ขึ้นจากสารประกอบอินทรีย์ มีน้ำหนักโมเลกุลสูง สามารถหลอมขึ้นรูปเป็นของแข็งรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย มีการนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อประปา เป็น …

โพสต์เมื่อ: 21/09/2021 - โดย: Bemyfriend Agency
ดูรายละเอียด

บริษัท ทดสอบพลาสติก จำกัด

สิ่งที่ต้องการ (Demand)
เงินทุน, ขยายตลาดไป ตปท., แรงงาน (etc. วิศวกร, ช่างเทคนิค, แรงงาน...), เครื่องจักร/จ้างผลิต

พลาสติก (en:Plastic) เป็นวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ สังเคราะห์ขึ้นจากสารประกอบอินทรีย์ มีน้ำหนักโมเลกุลสูง สามารถหลอมขึ้นรูปเป็นของแข็งรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย มีการนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อประปา เป็น …

โพสต์เมื่อ: 21/09/2021 - โดย: Bemyfriend Agency
ดูรายละเอียด

บริษัท ทดสอบพลาสติก จำกัด

สิ่งที่ให้ได้ (Supply)
เงินทุน, มีตลาดลูกค้า ตปท., แรงงาน (etc. วิศวกร, ช่างเทคนิค, แรงงาน...), เครื่องจักรมือสอง/รับจ้างผลิต, เม็ดพลาสติก, เม็ดพลาสติก Recycle

พลาสติก (en:Plastic) เป็นวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ สังเคราะห์ขึ้นจากสารประกอบอินทรีย์ มีน้ำหนักโมเลกุลสูง สามารถหลอมขึ้นรูปเป็นของแข็งรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย มีการนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อประปา เป็น …

โพสต์เมื่อ: 21/09/2021 - โดย: Bemyfriend Agency
ดูรายละเอียด

กระทู้ Highlight

บริษัท พลาสติก 1 จำกัด

สิ่งที่ต้องการ (Demand)
เงินทุน, ขยายตลาดไป ตปท., แรงงาน (etc. วิศวกร, ช่างเทคนิค, แรงงาน...), เครื่องจักร/จ้างผลิต, เม็ดพลาสติก, เม็ดพลาสติก Recycle, ลงทุนธุรกิจใหม่, คลังสินค้า และขนส่ง, สินค้าใหม่, ช่องทางการขาย, ขายกิจการ, อื่นๆ
โพสต์เมื่อ: 12/07/2021 - โดย: ทดสอบสอง พลาสติก
ดูรายละเอียด

หน้าหลัก

TPIA-SYNERGY

ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

แก้ Pain Points ที่เกิดขึ้นบ่อยให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลาสติกด้วยการจับคู่ Supply และ Demand เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ