ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด

Dolphin Products Thailand Co.,Ltd

สิ่งที่ให้ได้ (Supply)
สินค้าน่าสนใจ, อื่นๆ

บริษัท ดอลฟิ้น โปรดักส์ (ประเทศไทย) ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแม่พิมพ์การฉีดพลาสติกตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานไปจนถึงชิ้นงานที่มีความซับซ้อนตามแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของลูกค้า, ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เองทุกกระบวนการ รวมถึงการบริการฉีดงานขึ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ด้วยต้นทุนต่ำและราคาเป็นกันเอง ผลิตภัณฑ์พ …

โพสต์เมื่อ: 12/08/2022 - โดย: ไชยวิชิต พรมนิล
ดูรายละเอียด

Dolphin Products Thailand Co.,Ltd

สิ่งที่ต้องการ (Demand)
ช่องทางการขาย

บริษัท ดอลฟิ้น โปรดักส์ (ประเทศไทย) ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแม่พิมพ์การฉีดพลาสติกตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานไปจนถึงชิ้นงานที่มีความซับซ้อนตามแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของลูกค้า, ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เองทุกกระบวนการ รวมถึงการบริการฉีดงานขึ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ด้วยต้นทุนต่ำและราคาเป็นกันเอง ผลิตภัณฑ์พ …

โพสต์เมื่อ: 12/08/2022 - โดย: ไชยวิชิต พรมนิล
ดูรายละเอียด

Altervim Co., Ltd.

สิ่งที่ให้ได้ (Supply)
เงินทุน, แรงงาน (etc. วิศวกร, ช่างเทคนิค, แรงงาน...), สินค้าน่าสนใจ, อื่นๆ
โพสต์เมื่อ: 20/06/2022 - โดย: เฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา
ดูรายละเอียด

Altervim Co., Ltd.

สิ่งที่ต้องการ (Demand)
อื่นๆ

สวัสดีครับผม เฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา (นุ) Tel/Line : 064 289 4464 Business Development // Altervim Co., Ltd. // Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd. (CPE) ตอนนี้ทาง AlterVIM Co., Ltd. โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) กำลังมองหา โรงงาน โรงพยาบาล อาคาร หรือสถานประกอบการ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ในช่วงเวลากลางวั …

โพสต์เมื่อ: 20/06/2022 - โดย: เฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา
ดูรายละเอียด

Control Union (Thailand) Co., Ltd.

สิ่งที่ให้ได้ (Supply)
มีตลาดลูกค้า ตปท., เม็ดพลาสติก, เม็ดพลาสติก Recycle, คลังสินค้า และขนส่ง, เศษพลาสติก, อื่นๆ

หน่วยตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISCC, ISCC plus, GRS etc. มากกว่า 50 มาตรฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐานยั่งยืน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะคะ

โพสต์เมื่อ: 10/06/2022 - โดย: บุญรัตน์ เย็นสดใส
ดูรายละเอียด

หน้าหลัก

TPIA-SYNERGY

ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

แก้ Pain Points ที่เกิดขึ้นบ่อยให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลาสติกด้วยการจับคู่ Supply และ Demand เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ