คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบเจอบ่อย

1. เหตุผลดี ๆ ในการเลือกใช้เว็บไซต์ TPIA – Synergy ในการจับคู่ทางธุรกิจ ?

  • แก้ Pain Points ต่าง ๆ ในธุรกิจพลาสติก เช่น ขายเม็ดพลาสติกที่เหลือใช้ หรือร่วมกันซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อให้ราคาถูกลง

2. บริษัทจําเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กหรือไม่ ?

  • จําเป็น ต้องมีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กอย่างใดอย่างหนึ่ง

3. ฐานสมาชิกในการจับคู่ธุรกิจมีกี่บริษัท ?

  • เราเริ่มต้นสร้าง Platform บนฐานสมาชิกหลัก 1,000 ราย ในปี 2021 และหวังจะพัฒนา platform ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ฐานสมาชิกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4. ระยะเวลาในการตอบกลับ หรือ ทราบผลการจับคู่ธุรกิจ ?

  • ทาง TPIA – Synergy มี Full – time Admin เพื่อคอย Match Demand vs Supply ให้ท่านสมาชิกได้รวดเร็วที่สุด

5. การพบปะคู่ธุรกิจ ผ่านการประชุมแบบเจอตัว หรือ Video conference ?

  • กรณีสมาชิกเลือกตั้ง หรือ ตอบกระทู้ สมาชิกสามารถนัดเพื่อพบปะคู่ธุรกิจเองได้เลย ส่วนกรณีเลือกปิด Pain Points เพื่อไม่ให้เปิดเผยสู่สาธารณะ ทาง TPIA – Synergy จะนัดคู่ธุรกิจให้ โดยสามารถเลือก พบปะ ผ่านการประชุมแบบเจอตัว หรือ Video conference ได้ โดยแจ้งรายละเอียดผ่าน E-mail