อัพเดทสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติก ประจำเดือนมกราคม 2565

อัพเดทสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกประจำเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564 และภาวะอุตสาหกรรมสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

» สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thaiplastics.org
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
» ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันพลาสติก Tel: 02-391-5340-4 ext. 311-313