ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด

IFS Capital (Thailand) Co., Ltd.

สิ่งที่ให้ได้ (Supply)
เงินทุน

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเอฟเอส www.ifscapthai.com ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง สินเชื่อเช่า และเช่าซื้อ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน แก่ผู้ประกอบการนิติบุคคลในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต …

โพสต์เมื่อ: 11/09/2023 - โดย: วิทิดา อุราธรรมกุล
ดูรายละเอียด

IFS Capital (Thailand) Co., Ltd.

สิ่งที่ต้องการ (Demand)
อื่นๆ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเอฟเอส www.ifscapthai.com ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง สินเชื่อเช่า และเช่าซื้อ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน แก่ผู้ประกอบการนิติบุคคลในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต …

โพสต์เมื่อ: 11/09/2023 - โดย: วิทิดา อุราธรรมกุล
ดูรายละเอียด