ประชาสัมพันธ์ข่าวการสัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “Fast Track to the Net Zero”

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้รับการประสานและแจ้งข่าวการจัดสัมมนาออนไลน์เข้ามา สมาคมฯ เห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์กับสมาชิก  จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ  Fast Track to the Net Zero “  ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-17.30 น. จัดโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อนำเสนอความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในและต่างประเทศเข้าร่วมเวทีเสวนา

รับชมวีดีโอ “
Fast Track to the Net Zero”
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนา