ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน – ฮ่องกง พ.ศ.2565 ทดแทนฉบับเก่าปี 2561 โดยมีผลตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป ซึ่งมีการเพิ่มประเด็น เช่น การออก Form AHK แบบมีนายหน้าหลายราย (Multiple Third Country) และการทำ invoicing แบบมีนายหน้าอยู่ในประเทศเดียวกับผู้ส่งออก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการค้าต่างประเทศ 02 547 4830 (วิธีการกรอกข้อมูลคำขอในระบบ) หรือ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า 02 547 4819
ที่มา : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่