ถอดรหัสเศรษฐกิจ ‘สหรัฐ’ ฟื้นดี ดึงส่งออกไทยโตแกร่ง 15 เมษายน 2564 | โดย ประภาศรี โอสถานนท์ 190 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


ตลาดสหรัฐ โอกาสส่งออกสินค้าไทย คาดเติบโตสูงสุดในรอบ
37 ปี ดันส่งออกไทยปี 64 ได้ตามเป้าหมาย

          จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พบว่า การส่งออกไปสหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 5,943 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงถึง 16.1% ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับ 2 หลัก เป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน นอกจากนี้ พบว่า  44.2 % ของมูลค่าสินค้าไปสหรัฐ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (new high)   ในสินค้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น

          ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) ระบุการส่งออกไปสหรัฐ ที่ขยายตัวสูง เป็นผลจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกินคาด แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2563 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี (GDP) หดตัวถึง 3.5 % อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจสหรัฐ สามารถผันตัวเองกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วโดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  คาดว่า ในปี 2564 GDP ของสหรัฐ จะกลับมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่  6.5%  ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 37 ปี  นอกจากนี้ ตลาดการจ้างงานของสหรัฐมีทิศทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และจะกลับมาสู่การจ้างงานระดับเต็มที่

          การฟื้นตัวของสหรัฐ ได้รับแรงสนับสนุนจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ1. การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์โดยเฉพาะการจ่ายเช็คเงินสดช่วยเหลือประชาชนโดยตรง จำนวน 1,400 ดอลลาร์ ซึ่งมูลค่ารวมประมาณ 4.1 แสนล้านดอลลาร์ จะช่วยทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง เห็นได้จากการดำเนินมาตรการจ่ายเช็คเงินสดช่วยเหลือในรอบแรกจำนวน 900 ดอลลาร์ ที่ส่งผลให้ดัชนีค้าปลีกสหรัฐ (Retail & food services, total) ในเดือนม.ค. 2564 ขยายตัว 9.5% โดยสินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม และยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เป็นต้น

          2.ความสำเร็จในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับประชาชนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่าเป้าหมายเดิมค่อนข้างมากปัจจุบัน (วันที่ 2 เม.ย.2564) สหรัฐ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 153.6 ล้านโดส หรือมีอัตราส่วนการได้รับวัคซีนอยู่ที่ 23.6 คน ต่อประชากร 100 คน จากผลของความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น

 

          “การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน มาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รวดเร็วกว่าเป้าหมายและสามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ จะพุ่งสูงสุดในรอบ 30 ปี และเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 6.0 %”

          นพดล ทองมี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค กล่าวว่า การส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังยังขยายตัวได้ดี สำหรับสินค้าและบริการไทยในตลาดสหรัฐ ที่มีความต้องการในขณะนี้ ประกอบด้วย สินค้าอาหารเกษตรและอาหารแปรรูปต่างๆสินค้าอาหารทะเลและสินค้าแปรรูปแช่แข็ง ธุรกิจบริการร้านอาหารในรูปแบบ takeout/delivery สินค้าในกลุ่มสันทนาการ และกลุ่ม digital content เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกไทย คือปัญหาโครงสร้างการขนส่งทางเรือและทางอากาศจากทั่วโลก มีจากการลดจำนวน แต่หากสถานการณ์ของการระบาดก็จะทำให้มีการเพิ่มของเที่ยวบินและทางเรือจะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและภาคเอกชนไทยจำเป็นต้องปรับตัวในการค้าขายในช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นด้วย

          วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย และอดีตรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) มองว่า ตลาดสหรัฐยังไปได้ดี เป็นผลต่อเนื่องจากสงครามการค้าที่สหรัฐที่ยังไม่คลี่คลายจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากประเทศอื่นเพื่อทดแทนการนำสินค้าเข้าจากจีน ซึ่งการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐไม่ได้ขยายตัวเฉพาะประเทศไทยแต่รวมถึงประเทศอาเซียนด้วย คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังคงขยายตัวได้อีกมากโดยเฉพาะไตรมาส 4 เนื่องจากขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากที่สุดในโลกส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจ กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐ นอกจากนี้แม้ว่าสหรัฐจะใช้มาตรการล็อคดาวน์แต่เศรษฐกิจสหรัฐไม่หยุดชะงักยังขับเคลื่อนต่อไปได้

          “ทั้งปีคาดว่าตลาดสหรัฐจะโต 4 % โดยในครึ่งปีแรกน่าจะขยายตัว 2 -3 % และในครึ่งปีหลังจะขยายตัวประมาณ 5-6 % ซึ่งก็จะอาจทำให้การส่งออกปี 2564 ไปยังตลาดสหรัฐเติบโตเกิน 4% ได้ ถือว่าตลาดสหรัฐยังสดใส “

          ตลาดสหรัฐถือเป็นตลาดหลักของไทย มีสัดส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดของไทยคือ 14.89% ของการส่งออกรวมไปทั่วโลก โดยในช่วงครึ่งปีหลังผู้เกี่ยวข้องมองตรงกันว่า โอกาสการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐยังคงสดใส แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ปัญหาการขนส่ง แต่คาดว่าจะคลี่คลายได้ช่วงจากกนี้ไป ซึ่งหากการส่งออกสหรัฐยังขยายตัวได้ดีก็จะเป็นส่วนหนุนให้ตัวเลขการส่งออกของไทยในปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น